Carlyn Shoenberger
Mountain View
Watercolor
12 x 16